Hygiëne en schoonmaakonderhoud

Preventie en onderhoud nemen grootste problemen weg

IPM Ongediertebestrijding neemt maatregelen om overlast door plaagdieren, zoals ratten en muizen, zoveel mogelijk te voorkomen. Dat betekent, dat IPM Ongediertebestrijding alleen chemische middelen inzet als daarvoor geen werkbare alternatieven bestaan, zoals mechanische middelen (vallen, vangkooien).

Aan chemische middelen (biociden) kleven risico’s. Voor het buitenshuis gebruik van biociden geldt al een verbod. Echter, plaagdieren die binnen bestreden worden, gaan ook naar buiten. Door deze ‘doorvergiftiging’ sterven veel niet-doelsoorten. Een bijkomend probleem is, dat een groot deel van de ratten- en muizenpopulaties resistent is geworden tegen de gangbare biociden.

Om rattenpopulaties in gebouwen en voedselopslagplaatsen te beheersen, mogen zij wel buiten worden bestreden. Dit is alleen toegestaan indien de ongediertebestrijder beschikt over het IPM-certificaat (Integrated Pest Management). IPM is geen norm, maar een verantwoorde manier van werken, waarbij de maatregelen in breder perspectief worden geïmplementeerd. De plaagsoort wordt daarbij niet los gezien van zijn leefwijze en relatie tot de omgeving, waarin ook andere dieren organismen leven.

Een geïntegreerde aanpak: garantie op succes

Om een eind te maken aan het ongemak dat plaagdieren in uw huis of bedrijf veroorzaken, is een doelmatige aanpak noodzakelijk. Integrated Pest Management pakt het probleem bij de wortel aan, door eerst de oorzaken van de overlast duurzaam te bestrijden. Het wegnemen van de eerste levensbehoefte van het plaagdier, zoals vocht, voeding, schuil- en nestelgelegenheid, zorgt ervoor dat er minder of zelfs geen chemische middelen nodig zijn om de overlast te verminderen.

Wij beginnen met een risico-inventarisatie door de locatie grondig te inspecteren. De bevindingen leggen we vast in een dossier, waar u ook een exemplaar van krijgt. Daarna maken we een plan van aanpak*. Daarin beschrijven we de geconstateerde risico’s en hoe we deze willen bestrijden. Onderdeel van het plan van aanpak is een logboek. In het logboek houden de opdrachtgever en de opdrachtnemer wekelijks bij welke acties we hebben ondernomen, wanneer, hoe en met welk effect. Neemt ook de opdrachtgever zijn verantwoordelijkheid serieus, dan zal de bestrijding van plaagdieren door IPM Ongediertebestrijding 100% succesvol zijn.

Wat u zelf kunt doen

De beste manier om plaagdieren buiten de deur te houden, is door uw woning of bedrijf onaantrekkelijk te maken voor ongewenste bezoekers. Daar kunt u zelf een bijdrage aan leveren, bijvoorbeeld door dagelijkse schoonmaak. IPM Ongediertebestrijding helpt u hierbij en adviseert over aanvullende preventieve maatregelen.

Professionele schoonmaak

Voor de professionele schoonmaak kunt u ook terecht bij IPM Ongediertebestrijding. Denk aan grootkeukens, eetzaken, facilitaire diensten en bedrijfskantines. Conform de HACCP- en EFSA-richtlijnen verzorgen wij dieptereiniging van sanitair en vetafzuigsystemen en specialistische reiniging. Ook beschikken wij over de vereiste spuitlicenties voor het beheer van sportvelden.

 

* Het plan van aanpak sluit aan bij de regelgeving die onder toezicht staat van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en de Nederlandse Voedsel & Waren Autoriteit (NVWA).  


Last van deze ongedierte? Wij helpen u er graag vanaf! 
Wij zijn telefonisch bereikbaar op 06-11122445 en online via ons contactformulier
Let op: Werkgebied +/- 20km rondom Edam-Volendam!