Bonte Kraai

Leefwijze

Exoot; heeft veel gelijkenissen met de zwarte kraai. Bonte kraai is goed te herkennen aan grijze secties in het verenkleed. Komt weinig voor in Nederland.


Overlast

Beschadigen van gazons in zoektocht naar insectenlarven. Opeten van jong huisdierpluimvee. Beschadigen rieten daken.


Voorkomen overlast
Broedplaatsen zo veel als mogelijk tegengaan; geluid maken (angstkreet van dezelfde vogel); als dit stelselmatig volgehouden wordt zullen de kraaien na een aantal dagen het hazenpad kiezen.


Beschermingsstatus
Is een beschermde inheemse diersoort (artikel 4, eerste lid, onder b, FF-wet). Nest is tevens beschermd.


Ontheffingen / vrijstellingen
Wering is zonder ontheffing gepermitteerd; dit betekent het treffen van zodanige maatregelen dat een hinder- of schadeaanbrengend dier wegblijft.


Toegelaten bestrijdingsmiddelen:

•geweer
•jachtvogels
•vangkooien 


Last van deze ongedierte? Wij helpen u er graag vanaf! 
Wij zijn telefonisch bereikbaar op 06-11122445 en online via ons contactformulier
Let op: Werkgebied +/- 20km rondom Edam-Volendam!