Bosmuis

Leefwijze

Inheems, is in heel Nederland vindbaar, gedurende de winter soms in woning en schuren, voorkeur voor bosranden met dichte begroeiing. Uiterlijk; rug is veelal geelbruin, maar kan ook donkerbruin zijn, buik is veelal wit, kunnen tot 11 centimeter lang worden, en hebben een lange staart tot wel 11,5 centimeter, uitstekende gravers, klimmers en springers. Typerend voor de bosmuis is dat hij voerdoosjes veelvuldig vol met steentjes e.d. sleept.


Overlast
Het aantreffen van bosmuizen in of rond uw huis of bedrijf kan behoorlijk angstaanjagend zijn. Daarnaast kunnen ze aanzienlijke knaagschade aan materialen aanbrengen.


Voorkomen overlast
Openingen in buitenmuren kleiner dan 0,5 cm blokkeren of dichten, deuren goed sluiten.


Beschermingsstatus
De Bosmuis is een beschermde inheemse diersoort (artikel 4, eerste lid, onder a, FFwet).


Ontheffingen / vrijstellingen
Voor de bosmuis geldt een algehele vrijstelling van het verbod dit dier te bestrijden.


Toegelaten bestrijdingsmiddelen:

Ter bestrijding van de bosmuis mag gebruikt worden gemaakt van:

- kastvallen
- vangkooien
- klemmen
- chemische bestrijdingsmiddelen 


Last van deze ongedierte? Wij helpen u er graag vanaf! 
Wij zijn telefonisch bereikbaar op 06-11122445 en online via ons contactformulier
Let op: Werkgebied +/- 20km rondom Edam-Volendam!