Bruine rat

Leefwijze

Inheems; Deze rattensoort komt in Nederland het vaakst voor; komt onder andere voor in riolen, in en onder gebouwen, ongecontroleerde afvalstortplaatsen, sloten e.d; leeft niet in grote groepen en heeft eigen territorium; grootte: 20-32 cm. lichaamsgewicht, ca. 500 gram, dikke kale staart korter dan het lichaam 17-23 cm., stevig gebouwd, stompe snuit; vrouwtje krijgt meerdere malen per jaar jongen, 5-7 jongen per nest, mannetjes na 3 maanden geslachtsrijp, gemiddelde leeftijd ca. 1 jaar.

De bruine rat is een cultuurvolger, past zich snel aan, heeft veel water nodig, leeft graag in waterrijke gebieden, reuk is belangrijkste zintuig, vaak ’s nachts actief; Voedsel: alleseter met een duidelijke voorkeur voor het beste wat voor handen is (granen, groenten, fruit, vlees, vis e.d. mogen), voorraadvorming.


Overlast
Knaagschade. Kunnen etenswaren bevuilen met urine. Kunnen ziektekiemen met zich meedragen, tevens verspreiders van veeziekten (varkenspest, pseudovogelpest e.d. Voor de mens een risico i.v.m. overdragen van ziekte van Weil, paratyphus enzovoorts.


Voorkomen overlast
• Treffen van bouwkundige maatregelen: gaten groter dan 1 cm afdichten; schuilplaatsen wegnemen, rioolstelsel goed onderhouden, inspectie van opgeslagen goederen, bolroosters op hemelwaterafvoeren.
• Treffen van hygienische weringsmaatregelen: voedsel afsluiten; voedselresten wegnemen


Beschermingsstatus
Geen beschermde diersoort


Ontheffingen / vrijstellingen
Vanwege het feit dat de bruine rat niet als beschermde diersoort is aangewezen, gelden er geen restricties met betrekking tot het vangen, doden en verontrusten van het dier. Wel dient men zich aan de algemene zorgplichtbepaling te houden. Deze houdt in dat levende dieren en planten gerespecteerd dienen te worden. Deze bepaling geldt overigens voor alle wilde dieren. 


Toegelaten bestrijdingsmiddelen:

Voor het bestrijden mag gebruik worden gemaakt van:

• geweer
• honden
• kastvallen
• klemmen
• chemische bestrijdingsmiddelen; deze middelen mogen alleen gebruikt worden door houders van het diploma bestrijdingstechnicus. 


Last van deze ongedierte? Wij helpen u er graag vanaf! 
Wij zijn telefonisch bereikbaar op 06-11122445 en online via ons contactformulier
Let op: Werkgebied +/- 20km rondom Edam-Volendam!