Spinnen

Er zijn circa 30.000 soorten spinnen. De meest in Nederland geziene spinnen zijn de huisspinnen en de kruisspinnen. Spinnen zijn nuttige dieren omdat ze diverse soorten insecten eten, waardoor insectenplaag voorkomen kan worden. Spinnen in en om het huis kunnen bijzonder hinderlijk zijn. Ze houden zich graag op in warme, donkere, nauwe ruimten, zoals kieren in muren, hoeken en ventilatieopeningen en onder dakranden van huizen. Andere soorten blijven liever buiten en weven hun web in de schuur, in de tuin of bij de buitenverlichting.

Schadelijkheid, verspreiding van spinnen en weringsmaatregelen

Spinnen bevuilen panden door hun webben, de daarin gevangen insecten en hun uitwerpselen. Spinnen worden als hinderlijk ervaren als er grote getallen op één plaats voorkomen. Giftige spinnen komen in Nederland niet voor, maar kunnen soms met geïmporteerde producten meekomen(bijv. bananenspinnen). Als u spinnenoverlast wilt voorkomen probeer de spinnen dan te weren door te voorkomen dat ze uw pand of woning binnendringen en tref daarom weringsmaatregelen. De spinnen komen inpandig op zoek naar hun prooi-insecten en als deze afwezig zijn, sterven ze spoedig of ze gaan snel op zoek naar een andere locatie.
 

Zelf spinnen weren?

Spinnen komen meestal in de herfst het huis binnen op zoek naar een warm plekje voor de winter. Er zijn verschillende manieren om de spinnen te bestrijden of te weren om zo overlast in uw huis tegen te gaan:

  • Regelmatig stofzuigen;
  • Aanwezige spinnenwebben verwijderen;
  • Vul gaten in muren en onder deuren zodat spinnen zich daar niet kunnen ophouden;
  • Zorg dat er in de buurt van uw huis geen plaatsen zijn waar spinnen zich graag ophouden, zoals houtstapels en composthopen;
  • Gebruik verlichting op een dusdanige manier dat insecten die door spinnen gegeten worden er minder door worden aangetrokken.

 

Een alternatief is professionele wering.

In Nederland zijn spinnen een beschermde diersoort. Het is dus verboden om te spuiten met gif waaraan de spinnen dood gaan. Wij kunnen voor u de overlast aan spinnen beperken tot een minimum door 2 x per jaar in het voorjaar en in het najaar een spinwering aan te brengen, het product wat wordt toegepast is 3 tot 6 maanden werkzaam. Wij werken met een natuurproduct wat 100% biologisch afbreekbaar is, niet giftig is, en geproduceerd conform ISO 9001 en ISO 14001.

 

Bent u geïnteresseerd in spinwering?

Wij bieden de mogelijheid van een voordelig contract voor 2 beandelingen per jaar gedurende een aantal jaren. Ook hebben wij extra interessante kortingen wanneer er meerdere woningen in de straat gelijktijdig behandeld mogen worden.

Voor een goede prijsindicatie is het noodzakelijk dat u telefonisch of via het contactformulier contact met ons opneemt. Zo kunnen wij de impact en omvang van de woning/pand bepalen.

 

 


Last van deze ongedierte? Wij helpen u er graag vanaf! 
Wij zijn telefonisch bereikbaar op 06-11122445 en online via ons contactformulier
Let op: Werkgebied +/- 20km rondom Edam-Volendam!