Veldmuis

Leefwijze

Rug is vaak bruin, maar kan zelfs zwart zijn, kunnen tot wel 12 centimeter lang worden, hebben een relatief korte staart. Eten: graansoorten, bollen, aardappelen, kool en wortels.


Overlast
’s Winters in schuren, bieten en aardappelkuilen. In “veldmuisjaren” enorme schade in weilanden door ondermijnen grasmat of bouwland. Door knagerij schade aan boomgaarden (ringen van bomen).


Voorkomen overlast
Verhinderen dat een geschikte leefomgeving kan ontstaan (houdt het gras kort, slootkanten onderhouden. Boomgaardprotectie: bomen in zwarte grond planten, gevallen fruit meteen opruimen, bodembegroeiing regelmatig korten.


Beschermingsstatus
Valt onder de beschermde inheemse diersoorten.


Ontheffingen / vrijstellingen
Er geldt een algehele vrijstelling van het verbod dit dier te bestrijden en weren.


Toegelaten bestrijdingsmiddelen:
Legale manieren van bestrijding:
•kastvallen
•vangkooien
•klemmen
•chemische bestrijdingsmiddelen 


Last van deze ongedierte? Wij helpen u er graag vanaf! 
Wij zijn telefonisch bereikbaar op 06-11122445 en online via ons contactformulier
Let op: Werkgebied +/- 20km rondom Edam-Volendam!